Privacystatement

Dit reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens van alle betrokkenen bij de organisatie, waaronder leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers, bezoekers en externe relaties (bijv. leveranciers en opdrachtnemers). Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van de betrokkene die door voCampus worden verwerkt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt voCampus zich aan de relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving. 

Datalekprotocol

Een datalek is een beveiligingsincident, waarbij persoonsgegevens verloren raken of onrechtmatig worden verwerkt (opgeslagen, aangepast, verzonden, enz.). In dit protocol wordt het onderscheid aangegeven tussen een beveiligingsincident en een datalek. Er is een duidelijk stappenplan toegevoegd.