Schoolleiding

 
Maartje Krüse - van Helmond, rector
Els Bakers - locatiedirecteur Pax vmbo en Pax junior
Ellen van der Zanden - locatiedirecteur Pax havolvwo
Henry Winter - directeur bedrijfsvoering
 

Pax junior

 
Marieke de Jong - afdelingsleider
 

Pax vmbo

 
Rob van de Wiel - afdelingsleider vmbo onderbouw
Marije Jol - afdelingsleider vmbo basis en kader bovenbouw
Willem Dijkstra - afdelingsleider vmbo theorie bovenbouw
 

Pax havolvwo

 
Suze Tomlow - afdelingsleider havolvwo onderbouw
Verine Kwantes - afdelingsleider havolvwo bovenbouw
Michel Vermeulen - afdelingsleider havolvwo bovenbouw