Protocol ICT en social media

Op onze school leren en werken we samen met zo’n 1500 leerlingen en 250 medewerkers. We willen dat het voor iedereen veilig en prettig is. Daarom hebben we een aantal afspraken over hoe we ons gedragen.

Daarnaast hebben we een protocol ICT en social media. In dit protocol wordt vastgelegd hoe binnen @voCampus dient te worden omgegaan met computers, internet, e-mail en social media, conform de visie van waaruit we werken binnen @voCampus. Regels, afspraken en geexpliceerde gedragsverwachtingen over dat ICT-gebruik zijn noodzakelijk omdat verkeerd of onverantwoord gebruik grote negatieve gevolgen kan hebben. Het protocol vind je hier

Huisregels: onze manieren

Op Pax zijn we met veel leerlingen. Het is dan goed om een aantal gezamenlijke afspraken te hebben waar iedereen zich aan houdt. Dit geeft rust en duidelijkheid. We noemen ze huisregels.

De huisregels zijn opgesteld in overleg met leerlingen en medewerkers. De afspraken zijn gemaakt op basis van wat wij, samen, als Pax belangrijk vinden. Zo zorgen we samen voor een schoon en opgeruimd gebouw en gaan netjes met ieders spullen om. Ook gaan we op een respectvolle wijze met elkaar om; je hebt respect voor de ander en je respecteert elkaars mening. We hebben jou nodig om er samen een leuke schooltijd van te maken, ervoor te zorgen dat er een goede sfeer is waarbij we afspraken nakomen en iedereen zich thuis voelt. Heb je vragen? Stel ze aan je mentor.

Dit vinden wij belangrijk:

  • je lacht met elkaar en niet om elkaar;
  • je houdt rekening met de ander;
  • je maakt je eigen keuzes;
  • je lost problemen samen in een gesprek op;
  • je weet wat je zegt;
  • iedereen hoort erbij;
  • iedereen mag zijn wie diegene wil zijn.

​De huisregels van de lcoaties vind je hieronder: