Onze manieren

 
Op onze school leren en werken we samen met zo’n 1700 leerlingen en X medewerkers. Om ervoor te zorgen dat we in een fijn en veilig leef- en leerklimaat kunnen samenwerken hebben we een aantal afspraken en gedragsverwachtingen.
 
 
We gaan respectvol met elkaar en elkaars eigendommen om.
Dat betekent dat we zowel off- als online, zowel in wat we zeggen als wat we doen respectvol zijn. We accepteren onderlinge verschillen en behandelen de ander zoals we zelf behandeld zouden willen worden. We zijn een school voor iedereen, ook al zijn we allemaal anders. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer.
 
We zorgen samen voor een fijne sfeer in en om het gebouw.
Het gebouw en het terrein zijn van iedereen; we houden rekening met elkaar en pauzeren in de aula, buiten of op daarvoor aangewezen plekken.  Leerlingen van klas 1 en 2 blijven in de pauze op schoolterrein. We houden de school netjes en ruimen onze rommel op. Het is niet toegestaan om middelen zoals alcohol, drugs, tabak en energiedrankjes te gebruiken op het schoolterrein.
 
We zijn samen verantwoordelijk voor een goed verloop van de schooldag.
We komen op tijd bij de lessen en bereiden ons goed voor. Het huiswerk is af en de les is voorbereid. Iedereen is verantwoordelijk voor het leveren van een positieve bijdrage aan de les. Mobiele telefoons worden opgeborgen bij de start van de les, tenzij de docent anders besluit. Tijdens de les verwachten we een actieve, ondernemende (leer)houding van zowel de leerlingen als de docenten.
 
We helpen elkaar om deze regels na te leven. Samen zijn we school en iedereen levert een belangrijke bijdrage om Pax de leukste school van Maas en Waal te laten zijn