Schoolboeken

 
Schoolboeken: gratis en automatisch
Het schoolbestuur verstrekt de schoolboeken voor alle leerlingen. Dat kost ouders en leerlingen niets, zolang de boeken ook weer heel en netjes ingeleverd worden. Als boeken schade hebben opgelopen tijdens het gebruik of niet worden ingeleverd, brengen we daarvoor wel kosten in rekening.
Leerlingen hoeven geen boeken te bestellen. Alle boeken worden automatisch geleverd op de laatste dag van de zomervakantie. Uw zoon / dochter krijgt dan een bericht om de boeken te halen op de locatie waar hij zij de lessen volgt.
 
Meer informatie over schoolboeken kunt u lezen op de website van @voCampus, Leermiddelen (vocampus.nl).