Visie

Ondernemend Leren

Pax is een school waarin we modern en eigentijds onderwijs bieden. Alles wat we doen, is vanuit onze visie van Ondernemend Leren; groeimindset, betekenisvol leren en eigenaarschap. 

Groeimindset: We dagen leerlingen uit hun talenten, kennis en vaardigheden te ontwikkelen en om te groeien in hun houding tegenover andere mensen, werk en omgeving. We bieden meer dan de reguliere vakken en laten onze leerlingen hun talenten ontdekken. Elke leerling heeft bijvoorbeeld de keuze om zich verder te ontwikkelen in één van de drie talentlessen.

Betekenisvol leren: We stimuleren al vanaf de brugklas een onderzoekende houding. Leerlingen gaan samen met andere leerlingen aan de slag om kennis te vergaren en vaardigheden op te doen. We leren leerlingen te begrijpen waarom ze iets leren en laten hen zien dat en hoe het toepasbaar is. We vinden het daarbij belangrijk dat leerlingen zowel de aangeboden stof als de vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst leren en beheersen. Ook laten we leerlingen de samenhang tussen de verschillende vakken zien.

Eigenaarschap: We stimuleren leerlingen om zelf regie te nemen in hun leerproces. We helpen ze om doelen te stellen, die te behalen en proactief te zijn. Dat gaat niet vanzelf. Daarom leren we leerlingen vaardigheden die daarvoor nodig zijn. We helpen ze om te ontdekken wie ze zijn en waar ze staan. Ze leren de juiste vragen te stellen, te reflecteren en we coachen leerlingen om keuzes te maken. Vanaf dit schooljaar bieden we ook maatwerkuren aan; de leerling heeft zelf regie over de keuze van het vak dat hij/zij volgt.

Wil je meer weten over hoe we Ondernemend Leren tot uitvoering brengen? Klik dan hier.  

Schoolplan

Met leerlingen, ouders, collega's en partners uit de regio hebben we nagedacht over de toekomst van Pax. In dit schoolplan beschrijven we de koers voor de komende jaren: ondernemend leren. We benoemen onze ambities en hoe we aan de slag gaan om onze  leelringen uit te dagen het beste in zichzelf naar boven te halen. Modern en aantrekkelijk onderwijs waar we trots op zijn!